יום האשה הבינלאומי - סיבה למסיבה? הזמנה לכנס, 3/4

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית