הזמנה למפגש חברים לסיכום שנה פרלמנטרית ראשונה עם ח'כ איתן ברושי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית