הזמנה לכנס ותיקי התנועה על 'דרכה של המפלגה'

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית