הזמנה למפגש עם חה'כ ד'ר נחמן שי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית