חוג הארבעה בנובמבר מתכנן ומכין ביצוע פרויקט ייחודי של 'דפי זכר'

חוג "הארבעה בנובמבר"

 
חברים שלום!

 
מובא לידיעתכם בזה כי:

 
 חוג הארבעה בנובמבר מתכנן ומכין ביצוע פרויקט ייחודי של "דפי זכר" שכותרתו:

 
 "היכן היית ואיך הרגשת בעת שראש ממשלתנו היקר, יצחק רבין ז"ל נרצח"?

 
אנו פונים לחברינו והנך מבניהם, אם ברצונך להשתתף ולהביע את האמור לעיל, הנך מתבקש לכתוב זאת בכ-200 מילים ולשלוח לנו בחזרה לד.א  november@gmail.com4 עד לתאריך 16/9/15.

 
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל: דליה היבנר 054-4678067 , אהרוני יעקב 052-3682391 , אסנת אלמן 054-7896164

 
וכן באמצעות ד.א november@gmail.com4

 
הבהרה: לא כל חומר שיתקבל יכלל בפרויקט.

 
בברכה,
הצוות המארגן:

דליה היבנר, יעקב קריצ'מן, אסנת אלמן, אסתר בר-נתן, חנה פרץ ,יעקב אהרוני.
 

נ.ב - תמונות מיוחדות ובעלי משמעות לפרויקט זה יתקבלו בתודה.
 

העתק:

יו"ר המפלגה ח"כ יצחק הרצוג
מזכ"ל. ח"כ יחיאל בר
חברי סיעה העבודה בכנסת
מנכ"ל המפלגה, גלעד רבינוביץ
יו"ר החוג אשר זנזורי וחברי מזכירות החוג.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית