חברי הלובי החקלאי בדרישה גורפת משר האוצר להוציא לאלתר את הנושאים הקיימים בחוק ההסדרים הנוגעים לענף החקלאות

חברי הלובי החקלאי בדרישה גורפת משר האוצר להוציא לאלתר את הנושאים הקיימים בחוק ההסדרים הנוגעים לענף החקלאות.

 

בין היתר במכתב נכתב כי: "בשנים האחרונות ממשלות ישראל פוגעות פגיעה אנושה בחקלאות ובחקלאים, משקים משפחתיים נסגרים, רפתות משפחתיות הנשענות על בנים ממשיכים נסגרות עקב חוסר תמיכה עקבי מצד ממשלות ישראל".

 

חברי הלובי החקלאי הוסיפו : "חקלאות היא לא רק תוצרת חקלאית, חקלאות היא ביטחון מזון, חקלאות היא החוסן הלאומי של מדינת ישראל. ההתיישבות החקלאית משרטטת את גבולות המדינה ומהווה עוגן ציוני וכלכלי לתושבי המדינה. החקלאות הישראלית מספקת עשרות אלפי מקומות עבודה לתושבי הפריפריה. אילולא מקורות תעסוקה חיוניים אלו, ייווצרו בפריפריה עשרות אלפי מובטלים חדשים.  אדוני שר האוצר, זהו צו השעה. זה הזמן לגלות ציונות, בגרות, אחריות ולטפל בגורמים המשפיעים על יוקר המחיה כמו פערי התיווך האסטרונומים בגין תוצרת חקלאית הקיימים היום בשוק.

 

אנו, חברי הלובי החקלאי בכנסת ישראל, פונים אליך בדרישה להוציא לאלתר את הנושאים הקיימים בחוק ההסדרים הנוגעים לענף החקלאות בטרם אישור התקציב וחוק הסדרים בקריאה ראשונה. השינויים הנוגעים לחקלאות בחוק ההסדרים מסכנים באופן ישיר את הענף עם כל המשתמע מכך. קיימת הזדמנות נדירה להסכם אסטרטגי ארוך טווח אשר יסדיר לעשרות השנים הקרובות את ענף החקלאות בישראל".

 

מכתב לשר האוצר: חוק ההסדרים ותקציב המדינה 2015/16


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית