הזמנה לכנס חירום בשדולה החקלאית בכנסת בנושא היערכות לקראת תקציב המדינה 2016-2015

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית