הזמנה למפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה - 28.8.2015

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית