עצומה להכללת הטיפול והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות

חברים יקרים !

העצומה שלנו מתקדמת יפה ועברה כבר את סף 8,500 חתימות.

אנו רוצים להגיע ל 10,000 חתימות ויותר.

 

בטוחים שהפצתם לכל החברים המכרים והמשפחה שלכם?

אם טרם עשיתם זאת... אנא ...

עצומה להכללת הטיפול והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות

 

 

תודה אישית

נתן לבון וביאנקה יואל

כן לזקן

 

=====

 

עצומה להכללת הטיפול והאשפוז הסיעודי בסל הבריאות

 

כן לזקן מוביל מזה שנים את הדרישה להכניס את הטיפול והאשפוז הסיעודי לסל השירותים ולייצר רצף בטיפול הסיעודי.
עמדתנו היא כי אסור להסתפק בהכנסת האשפוז הסיעודי לסל, אלא להכיר בזכות לטיפול בבית, מתוך ההכרה בזכות לחיים בקהילה.

במהלך הכנסת ה-19, הוגשה הצעת חוק בעניין זה על ידי חברי הכנסת ליצמן מיהדות התורה ורוזין ממרצ, בסיוע "כן לזקן".
משרד הבריאות התנגד לקידום הנושא ואנו תקווה, כי עם קום הממשלה החדשה, הרפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי תתקדם.

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולחתום על עצומה הקוראת לרפורמה זו.

http://www.atzuma.co.il/siudi

ובעיקר להפיץ עצומה זו ככל הניתן על מנת שיחתמו רבים והיא תהיה בעלת משמעות בהפעלת לחץ על קובעי המדיניות.

 

בברכה,

כן לזקן

 

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית