הזמנה למפגש מחוז הקיבוצים לקראת ועידה בנושא פריימריס ביום ראשון 14.12.2014

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית