פאבלמנט שער הנגב מארח את ח'כ בוז'י הרצוג

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית