הזמנה למפגש עם ח'כ עמר בר לב ביגור

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית