הזמנה למפגש עם ח'כ עמר בר לב ברמת יוחנן

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית