הזמנה למפגש עם ח'כ עמר בר לב במגידו

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית