הזמנה למפגש עם יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ הרצוג באזור מטה אשר- 24.4.14

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית