הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

ט"ז טבת תשע"ד, ‏19 דצמבר 2013

לכבוד:צירי ועידת המפלגה

 

הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

 

אני מתכבד להזמינכם לכינוס חגיגי של הועידה התשיעית.

 

הועידה תתכנס ביום א' 5.1.2014 בשעה 14:00 בבית החייל רח' ויצמן 60 תל-אביב.

 

לתשומת לבכם: הוועידה תחולק לשני חלקים:

1.מושב חגיגי שיחל בשעה 14:00 בו תוכלו (בהרשמה מראש באתר המפלגה) לשאת דברים קצרים (3 דקות).

2.מושב מרכזי יפתח בשעה 16:30 ובו ידונו הסעיפים שלהלן.

 

על סדר יומה של הועידה התשיעית

1.      אישור סדר יום הועידה.

2.      הקמת ועדה לבחינת המבנה הארגוני של המפלגה (להלן: "הוועדה").
המלצות הוועדה יובאו לדיון במזכירות הלשכה עד 90 ימים מיום הסמכת הוועדה
.
בתום דיון ואישור מזכירות הלשכה, יוצגו ההמלצות בפני הועידה התשיעית על מנת לאשרן כאמור
. חברי הוועדה יוצגו באתר המפלגה טרם כינוס הועידה.

3.      התליית הליכי הבחירות לתפקיד המזכ"ל והבחירות ללשכת המפלגה, עד לסיום עבודת הוועדה וסיום הליכי הבחירות לא יאוחר מה-30.6.2014 (לאור בקשתו של יו"ר המפלגה מהמזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר להמשיך בתפקידו עד המועד האמור ולאור הסכמתו של המזכ"ל לכך).
מתוקף האמור לגבי הארכת כהונת המזכ
"ל יותלה תוקפו של התיקון בסעיף 16 (ג)(2) לחוקה אשר נוסחו  "כפל תפקידים - חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ"ל המפלגה". כך שתוקפו של סעיף זה יחול רק לאחר יום 30.6.14.

4.      שינויים ועדכונים באיוש מוסדות המפלגה: מזכירות לשכה, ועדת חוקה, המוסד לברור עתירות. הקמת חוגים רעיוניים.

5.      נאום יו"ר מפלגת העבודה ויו"ר האופוזיציה - ח"כ יצחק הרצוג.

 

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ה' 9/1/14 בשעה 18:00 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

 

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il

 

שלכם, בברכת חברות וחברים,

ח"כ חיליק בר,

מזכ"ל המפלגה

 

"חשיבות הדבר הפעם אינה בחידוש הרעיון, אלא בהגשמתו ואופן הגשמתו..." ברל כצנלסון

 

חברות וחברים נכבדות/ים.

 

כאמור נחלק את המושב לשני חלקים, בחלק הראשון שיפתח בשעה 14:00,תינתן אפשרות לרוצים בכך לשאת דברים בקצרה (3 דקות) בנושאים שעל סדר היום, במדינה, בחברה ובמפלגה.

 

ההרשמה לכך תתבצע דרך אתר המפלגה ועל פי ההנחיות שיופיעו שם.

 

במושב השני שיפתח בשעה 16:30, נדון ונחליט בנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בהזמנה זו ויו״ר המפלגה יישא דברים בפני הועידה לראשונה מאז נבחר.

 

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום:

1.      ביום 21.11.2013 נבחר ח"כ יצחק הרצוג ליו"ר מפלגת העבודה הישראלית. כחלק מתוכנית העבודה האסטרטגית של יו"ר העבודה, להפיכת המפלגה לאלטרנטיבה שלטונית מובילה ועל מנת להתכונן באופן ראוי בפרק הזמן העומד לרשותנו למערכת בחירות הבאה, לכנסת ה-20, רואה לנכון יו"ר העבודה לבחון את המבנה הארגוני של המפלגה והתאמתו לאתגרים הללו.
היו
"ר מבקש לבחון את מבנה המפלגה ומוסדותיה, שחלקם חדלו לפעול במשך השנים וזאת על מנת להעמיק ולהגביר את השקיפות הגיוון והגמישות הנדרשים במסגרת ההליכים במפלגה דמוקרטית, תוך התאמתם לרוח התקופה ולאתרים הניצבים כיום בפני המפלגה .
ברוח האמור נכון יהיה בשלב זה, ובטרם ניכנס להליכי בחירות למזכ
"ל וללשכה, לקיים חשיבה באמצעות ועדה שתבקש התייחסות מכלל המגזרים, המחוזות ואנשי השטח של המפלגה ולשם כך תקיים ישיבות בהן יוכלו כלל הגורמים להביע את דעתם בעניין.
לאור האמור הוחלט על ידי מזכירות הלשכה להציע כי תוקם ועדה לבחינת המבנה הארגוני של מפלגת העבודה .
המלצות הוועדה יוצגו במזכירות הלשכה לא יאוחר מ-90 ימים מתחילת עבודתה ולאחר שמזכירות הלשכה תקיים דיון בהמלצות ותאשרן, יובאו אלו בפני הועידה ה-9 על מנת שהועידה תוכל להתייחס להמלצות, תדון בהן ותכריע לגביהן ולגבי סדרי הפעולה המתבקשים מהן
.
חברי הוועדה יוצגו באתר המפלגה,טרם כינוס הועידה
.
הוועדה תזמין, עם תחילת פעולתה קול קורא למשלוח הצעות שיעמדו בפניה
.

2.      לאור הקמת הוועדה, הליכי הבחירות יותלו לתקופה קצרה, הליכי הבחירות למזכ"ל וללשכה יסתיימו כאמור עד ולא יאוחר מיום 30.6.14

3.      בתקופה זו ולאור בקשת היו"ר, נענה המזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר בחיוב, והסכים להמשיך ולכהן בתפקידו. ולפיכך נדרשת המשך התליית תוקפו של סעיף 16(ג)(2) לחוקת העבודה, העוסק בכפל תפקידים של מזכ"ל העבודה אשר בהחלטת הועידה מיום 2.8.2013 נקבע כי יחול החל מיום 31.1.2014. ולאור זאת, מוצע להאריך את תוקפו של סעיף 16(ג)(2( לחוקה לפיו תוארך תקופת התליית הסעיף עד ליום 30.6.14.

4.      לפני הוועידה יובאו לאישור תוספות ועדכונים באיושי הפורומים במוסדות השונים, בין היתר בשל פרישת חברות וחברים ובשל הצורך ברענון הפורומים בעת הזאת.

 

בהצלחה לכולנו, נתראה בוועידה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית