הזמנה לוועידה מדינית - מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

24.11.2013

 

 

 

טופס השתתפות בוועידה המדינית - מחוז הקיבוצים

להחזיר במייל politit-takam@tkz.co.il או בפקס 

03-6925410

 

שם פרטי ומשפחה:         ___________________________

קיבוץ:                           ___________________________

 

מעוניין/ת להשתתף בשולחן עגול שיעסוק בנושא:

נא להקיף בעיגול את החוג הרצוי לך.

 

ישראל - פלסטין:

א.      משא ומתן עם הפלסטינים- הסדר קבע או מתווה בשלבים, לרבות שאלת ירושלים.

ב.      הסדרי ביטחון (חילופי שטחים/פינוי התנחלויות) והגבולות האפשריים בין ישראל למדינה הפלסטינית.

 

האביב הערבי:

האם ניתן כבר להסיק מסקנות ואם כן אילו?.

 

מסמכים מצורפים:

1. זה בידיים שלנו - תכנית ח"כ עמר בר-לב ליוזמה מדינית ישראלית
2. קווים מנחים למצע מדיני של מפלגת העבודה, קיץ 2013, נכתב ע"י אבשלום בן צבי בסיוע ד"ר אהוד מנור


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית