הזמנה לקפה פוליטי ב-4 באוקטובר

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית