'חוג ה-4 בנובמבר' מזמין לטקס איזכור והתייחדות לציון 18 שנה לרצח יצחק רבין ז'ל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית