הזמנה לבמה פוליטית-חברתית 'האם לסוציאל דמוקרטיה יש זכות קיום בעת הזו בישראל'?

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית