הזמנה למפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה בנושא בחירת יו'ר המחוז

20.5.2013

לכבוד:

צירי/צירות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

 

הנכם מוזמנים לישיבה של המחוז שתתקיים: ביום שני 10.6.2013, בשעה 17.00 בבית התנועה הקיבוצית בחדר "המסעדה", קומה 2-

 

נושא המפגש: תפקיד יו"ר למחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

סדר היום נקבע לאור דרישה של חברים לקיים דיון ולקבל החלטות בנושא זה. מצ"ל חומר רקע.

 

אני מבקשת מחברים שמעוניינים להגיש הצעה להחלטה בנושא הנ"ל, להגיש בכתב את הצעתם אלי לא יאוחר מתאריך 2.6.2013, בפקס או במייל (פרטים בלוגו).

 

מבקשת שההצעה תועבר בלי הסברים אלא כנוסח להצבעה בלבד. ההסברים/הנימוקים יינתנו ע"י מגישי ההצעה במהלך המפגש.

 

מבקשת לאשר השתתפות במייל או בפקס.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים

052-2578279

 

לידיעתכם:

אנו מתחילים בסבב מפגשים אזוריים במחוז עם יו"ר מפלגת העבודה ח"כ שלי יחימוביץ, ובהשתתפות איתן ברושי מזכיר התנועה. להלן המועדים והמקומות שנקבעו בשלב זה.

זו הזדמנות לחברים להיפגש עם יו"ר המפלגה באזור. השתתפותכם חשובה. מבקשת לפרסם לחברים ולדאוג להסעה בהתאם:

 

ביום חמישי 13.6.13 בשעה 18.00 באפיקים, בהשתתפות יוסי ורדי- ראש המועצה האזורית עמה"י

 

ביום ראשון 30.6.13 בשעה 18.00 בעין חרוד מ'.

 

יו"ר למחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

רקע:

במחוז הקיבוצים שנים רבות קיים נוהג של איוש תפקיד יו"ר למחוז הקיבוצים, זאת בנוסף לתפקיד מזכיר המחוז ולמזכיר משמרת צעירה במחוז. (עוד לפני איחוד התנועות, התפקיד אויש ע"י מזכיר התק"מ ומעת איחוד התנועות ע"י מזכיר התק"צ).

עד היום התפקיד אויש בהחלטות מסודרות במחוז. (אחרונה התקיימה בישיבת המחוז במאי 2011, לאור דרישה של קבוצת חברים).

איוש התפקיד ע"י מזכיר התנועה הקיבוצית, בכפוף לחברותו במפלגת העבודה, מקנה מעמד רשמי למזכיר התנועה הקיבוצית, כשל ראש רשות מוניציפאלית, בטיפול בנושאים הקשורים להתיישבות ולקיבוצים הן במפלגת העבודה פנימה והן מחוצה לה.

 

נתונים:

 

1.      ע"פ חוקת המפלגה רשאי המחוז לבחור ביו"ר, אין זו חובה. קיימת חובה ע"פ חוקת המפלגה לבחור רק בתפקיד מזכיר למחוז (סעיף 118 לחוקת המפלגה).

 

2.      מפלגת העבודה מכירה בחשיבות תפקידו ומעמדו של מזכיר התק"צ כמייצג את הקיבוצים וההתיישבות. תפקיד יו"ר המחוז מוכר במפלגת העבודה כתפקיד ציבורי אשר בתוקף מעמדו ותפקידו מוקנית לו הזכות לחברות אוטומאטית במוסדותיה, במקביל לראש ראשות (ראשי ערים, ראשי מועצות אזוריות). המשמעות שגם מפלגת העבודה מכירה בחשיבות ייצוג תפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית במוסדותיה.

 

3.      אשר על כן, מכיוון שמבחינה תקנונית וחוקתית שואב המחוז את מעמדו מהמפלגה, רשאי המחוז להחליט האם יעמוד בראשו יו"ר למחוז, בלי קשר וללא תלות להחלטות התנועה הקיבוצית. החלטה עקרונית זו מתייחסת לתפקיד העומד בראש המחוז: מזכיר תק"צ, דמות ציבורית אחרת או פעיל כלשהו.

 

4.      התנאי לאיוש תפקיד יו"ר למחוז הוא חברות במפלגת העבודה.

 

5.      ע"פ החוקה אין הגדרה לסמכויות ולתפקיד היו"ר. התפקיד והסמכות נקבעו בנהלי העבודה של המחוז. עד היום, יו"ר המחוז ומזכיר המחוז היוו את הנציגים הרשמיים של המחוז מול מפלגת העבודה ומוסדותיה, והיו אחראים על קביעת סדר היום הפוליטי והמפלגתי, והם שאובים מהגדרת תפקידי המחוז ע"פ חוקת המפלגה (סעיף 114), מסדר היום של התנועה הקיבוצית ומסדר היום המפלגתי והלאומי ובאישור והחלטת מוסדות המחוז. בנוסף, חבר הכנסת שנבחר במחוז גם הוא היה הנציג הרשמי של המחוז.

 

6.      במסגרת הדיון ביחס לאיוש תפקיד יו"ר למחוז, יש לדון תחילה ולקבל החלטה האם יש צורך בתפקיד יו"ר למחוז (כאמור ע"פ סעיף 1 לעיל).

 

חניק מרשק - מזכירת המחוז

עו"ד שימי בראון - יועץ משפטי למחוז

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית