הזמנה לבמה פוליטית-חברתית של מפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית