הזמנה למפגש פוליטי עם אל'מ (במיל.) עומר בר לב ואיציק שמולי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית