הזמנה לפאבלמנט שער הנגב עם יצחק (בוז'י) הרצוג וסתיו שפיר

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית