הזמנה למפגש פוליטי עם ח'כ נחמן שי ומירב מיכאלי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית