הזמנה למפגש פוליטי עם עומר בר-לב ומיקי רוזנטל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית