הזמנה לקפה פוליטי סובב ירושלים לסיכום הפריימריס והערכות לבחירות

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית