הזמנה למפגש מזכירי סניפים ומחוזות בת'א ב-5/7

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית