מפגש מקדים של צירי הוועידה במחוז הקיבוצים

17.6.2012

לכבוד:

צירי/ות הוועידה ה-8 במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

מפגש מקדים של צירי הוועידה במחוז

 

כצפוי וכפי שידעתי אתכם ועידת המפלגה נדחתה מתאריך 21.6.12 והיא תתקיים ביום ראשון 1.7.2012, משעה 18.30 בבית החייל בתל אביב. הודעה תישלח גם ע"י המפלגה.

בשעה 17.00 תתקיים לשכת מפלגה (גם היא בבית החייל).

 

סדר יומה של הוועידה זהה (כפי שהועבר בהזמנה המקורית).

 

מחוז הקיבוצים יתכנס באותו היום, בשעה 15.00

בבית התנועה הקיבוצית, בכיתת המסעדה (ליד אולם ליאונרדו, קומה 2 -)

 

סדר היום של המפגש במחוז גם הוא יהיה זהה למפגש שנידחה:

1.      מידע שוטף.

2.      סיכום המפקד במחוז הקיבוצים (ינואר 2012 עד 5.2012).

3.      הערכות לבחירות למוסדות המפלגה.

 

במידה ויהיה חומר רלבנטי מבעוד מועד לקראת הוועידה (תקנונים, לו"ז וכו') אעביר לכם.

כמו כן ניתן יהיה לראותם באתר מפלגת העבודה לכשיפורסמו באתר, טרם כינוס הוועידה.

 

לאור פניות של חברים ולכל המתעניינים בגמר היורו בכדורגל: הובטח מהמפלגה כי הוועידה תסתיים בשעה 20.00, על מנת שכל החפץ לצפות ביורו יוכל להגיע בזמן.

 

חברות וחברים, הנושאים שעל סדר היום חשובים למחוז ל-4 שנים הבאות, והם יקבעו את הרכב ועבודת מוסדות המחוז לשנים הקרובות. אשר על כן הנכם מתבקשים להגיע למפגש המקדים ולוועידה (חברי הלשכה מתבקשים להגיע ללשכה).

נא עדכנו אותי במייל חוזר לגבי השתתפותכם / אי השתתפותכם ובכך תעזרו לי.

 

להתראות

חניק מרשק

מזכירת המחוז - 2578279- 052

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית