הזמנה לועידה רעיונית של מחוז הקיבוצים בעבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית