הזמנה לאירוע של קרן כצנלסון: 'ועדת טרכטנברג - ומה הלאה?'

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית