קפה פוליטי סובב ירושלים מארח את ח'כ ברוורמן, ברמת רחל ב-13/1/12

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית