הנחיות וחומרים לקראת יום הבחירות סבב שני ב-21/9/2011

הנחיות לקראת יום הבחירות 21.9.2011 - סבב שני

 

א. הנחיות למקומות שאין קלפיות

 

לאחראים על הבחירות בקיבוץ - היכן שאין קלפי

לפעילים במחוז

הנחיות לקראת וביום הבחירות - סבב שני

 

 

ב. הנחיות למקומות שבהם יש קלפיות

 

מנהלי אתר קלפי בקיבוצים היכן שיש קלפי (אקסל)

 

לאחראי על הבחירות בקיבוץ - היכן שיש קלפי

מנהל אתר הקלפי בקיבוץ

הנחיות לקראת וביום הבחירות - סבב שני

 

טבלת קשר אחראים - היכן שיש קלפי (קובץ אקסל)

 

שיבוץ קלפיות לפי א'-ב' קיבוצים (קובץ אקסל)

 

חלוקת קלפיות בקיבוצים (אקסל)

 

 

 

 

 

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית