הזמנה לקפה פוליטי במועדון לחבר, רמת רחל, 3/6

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית