הזמנה לכנסים אזוריים להיערכות לקראת התפקדות חברי קיבוצים למפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית