הזמנה לכנס היערכות לקראת התפקדות חברי קיבוצים למפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית