אזכרה במלאות שנתיים לפטירתו של חברנו נבות ציזלינג ז'ל, בעין חרוד מאוחד ב-19/2

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית