משבר מפלגת העבודה הוא הזדמנות לתיקון ולהתחדשות - קריאה להתפקדות למפלגה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית