הסתייגויות לתקנון מחוזות וסניפים לישיבת לשכה 7.12.10

5.12.2010

לכבוד

חברי הועדה לענייני מפלגה

חברי לשכה

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב לכם,

 

הנדון: תקנון עבודת סניפים ומחוזות במפלגת העבודה

 

לקראת דיון והחלטה בישיבת לשכת המפלגה בתאריך 7.12.10

 

קבלתם הודעה מהמפלגה בדבר כינוס הועדה לענייני מפלגה ולשכת מפלגה לדון ולאשר את התקנון הנ"ל. לידיעתכם:

 

1.    בחודשים 9.2009 עד 5.2010 ראשי המחוזות, מזכיר מזכירי הסניפים ומספר מזכירי סניפים שקדו על העלאת הסתייגויות המתייחסות לתקנון המוצע. ההסתייגויות הוגשו לשר אהוד ברק- יו"ר המפלגה, לשר שלום שמחון- יו"ר הועדה לענייני מפלגה, לפרופ' שטרית יו"ר ועדת חוקה ולמנגנון במפלגה.

2.    טרם המועדים הנ"ל הוסבר על ידי התקנון בישיבת המחוז, ולאחר מכן נשלח לחברים להעברת הערות. בודדים העבירו את הסתייגויותיהם שהועלו בפני הפורום הנ"ל.

3.    בתאריך 13.5.10 נשלח ע"י הפורום הנ"ל מכתב לאהוד ברק ולשירי וייצמן המבקש לדחות את הדיון וקבלת ההחלטה בלשכת המפלגה בנושא התקנון (שוב באותו נוהל זריז), על מנת לאפשר זמן סביר לדיון במחוזות ובסניפים, טרם הדיון המתוכנן בוועדה לענייני מפלגה ובלשכה, ואכן הנושא לא הועלה באותה לשכה.

4.    לפני מספר ימים קבלנו הודעה על קיום ועדה לענייני מפלגה ולשכה ביום ג' השבוע 7.12.10. בקשתנו לכל הגורמים לדחות את המועד על מנת לקיים הליך מסודר במחוזות ובסניפים לא נענו. וכאילו לא למדו כלום.

5.    בנוסף, באתר המפלגה פורסם רק התקנון המוצע, ולא פורסמו ההסתייגויות של פורום המחוזות והסניפים, על אף בקשתנו. כמו כן לא זומנו לשום ישיבה מקדימה להסביר בפני הנ"ל את ההסתייגויות שלנו.

6.    מצ"ל ההסתייגויות של המחוזות והסניפים. את התקנון המוצע ניתן לראות באתר המפלגה. אבקשכם לתמוך בהסתייגויות של פורום ראשי המחוזות ונציגי הסניפים.

7.    והכי חשוב. לאור האירועים של הימים האחרונים, ראוי היה שמפלגת העבודה לא תקיים בישיבת הלשכה את הנושאים שעל סדר יומה למועד זה.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת המחוז

  

הערות לתקנון עבודת סניפים ומחוזות מ-22.5.2010

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית