הזמנה למפגש מזכירי סניפים ומחוזות, בת"א ב-16/6

6.6.2010

 

לכבוד

מזכירי/ת סניף/מחוז

 

שלום רב,

 

הנך מוזמן למפגש מזכירי סניפים ומחוזות שיתקיים בתאריך 16.06.10 בשעה 18:30

בפינה הירוקה גני יהושע פארק הירקון שד' רוקח 80 ת"א.

 

בהשתתפות:

מר אהוד ברק שר הבטחון ויו"ר העבודה

וייצמן שירי מנכ"ל המפלגה

 

מפאת חשיבות המפגש נא לאשר את השתתפותכם במטה הארגון

טלפון - 7883508/9 - 09 רווית או פני.

 

בברכה,

ריצרד פרס

ראש מטה האירגון

 

העתק:

דני אלימלך ראש מטה המפלגה

אלי אורן יו"ר פורום מזכירי סניפים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית