הזמנה למפגש מוסדות המחוז, ב-13/6 באפעל

27.5.2010

לכבוד:

חברי/ות מוסדות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון: מפגש מוסדות המחוז 

 הנכם מוזמנים למפגש מוסדות המחוז שיתקיים: 

ביום ראשון 13.6.2010, בשעה 17.00 באפעל, בכיתת תק"מ 1

 

על סדר היום: 

1.      מפקד למפלגת העבודה לשנת 3.2010 עד 3.2011 (חומרים נשלחו בדואר לנאמנים בקיבוצים).

2.      דרישת סגנית השר ח"כ אורית נוקד לקיים דיון בנושא:
עמדת המחוז בנוגע לאיוש תיק החקלאות, במידה ויתפנה, לאור ההתפתחויות השונות.

 

חברות וחברים:

עדיין לא כל חברות וחברי מוסדות המחוז התפקדו השנה. הודעות נשלחו אליכם במהלך החודשים האחרונים כבר מספר פעמים.

חבר מוסדות שלא יתפקד יגרע ולא יוכל לחזור ולהיות חבר במוסד אליו נבחר עד הבחירות הבאות למוסדות. אשר על כן אנא הזדרזו והתפקדו. התפקדות פרושה גם היכולת להשפיע!.

 

להתראות

 

סגנית השר ח"כ אורית נוקד                     זאב (ולוולה) שור                   חניק מרשק

                                                מזכיר התנועה הקיבוצית            מזכירת המחוז- 578279- 052

 

ושוב אני מבקשת - הנכם מתבקשים לאשר ההשתתפות באימל, בפקס או בטלפון אלי לנייד, על מנת שנוכל להיערך בהתאם למפגש.

 

אשתתף / לא אשתתף (הקף בעיגול)

 

שם: ________________________


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית