מחוז הקיבוצים אבל על פטירתו של שמשון בובר ז"ל משדות ים

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית