מפגש מזכירי סניפים ומחוזות לדיון בתוכנית העבודה 2010, בית ברל ב-29/4

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית