מחוז הקיבוצים משתתף בצער המשפחה על מותו של אחיק בר-לוי ז"ל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית