הזמנה להרמת כוסית לשנה החדשה, ב-16/9, בבית ברל
הזמנה להרמת כוסית לשנה החדשה ב-16/9 בבית ברל

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית