הזמנה למפגש מקדים לצירי הוועידה ממחוז הקיבוצים, לקראת הוועידה הדנה בחוקת המפלגה, בבית התנועה, 5/8
הזמנה לועידה שדנה בחוקת מפלגת העבודה

22.7.09

לכבוד:

צירי/ות ועידה מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום לכולכם, 

הנדון: חוקת מפלגת העבודה

 

ביום רביעי, 5.8.09, בשעה 17.00, תתכנס ועידת מפלגת העבודה, במלון דן-פנורמה בת"א, לקבלת החלטות בנושא חוקה חדשה למפלגת העבודה.

 

אנו נקיים מפגש מקדים, באותו היום, בשעה 14.30 בבית התנועה, באולם ליאונרדו

 

הועדה לענייני מפלגה תתכנס רק ביום ראשון ה-2.8.09 לדון ולקבל החלטות סופיות, אשר תוגשנה לועידה.

 

עדנה סולודר ואנוכי נפגשנו עם השר שלום שמחון - יו"ר הועדה לענייני מפלגה ופרופ' שמעון שטרית - יו"ר ועדת החוקה במפלגה להציג בפניהם את ההסתייגויות של מחוז הקיבוצים, אשר התקבלו בישיבת המחוז והועדה שהוסמכה לכך ע"י המחוז.

 

החל מתאריך 22.7.09 המפלגה מפרסמת את הצעת החוקה המתוקנת, לאחר שמיעת ההסתייגויות של כלל החברים במפלגה, באתר של מפלגת העבודה: www.havoda.org.il.

 

ע"פ החומר הנ"ל ערכתי טבלה הכוללת את ההסתייגויות שהתקבלו והכוללות גם את ההסתייגויות של המחוז אשר לא התקבלו, אשר עיקרן:

ü      צורת התפקדות חברי הקיבוצים - דורשים חתימה מכל חבר כולל מחבר ממשיך (סעיף ב', 6)

ü       תקופת אכשרה (סעיף 9 ב'), (35 ב')

ü       הזכות לבחור ולהיבחר (סעיף 77)

ü       נושא הפריימריס - המחוזות אינם קיימים (סעיף 80)

ü       מתן סמכות יתר ליו"ר ברשימה לכנסת (סעיף 81)

ü       הנושאים הקשורים למוסדות השיפוטיים - בית הדין.

 

החומר מפורסם באינטרנט, באתר של התנועה הקיבוצית, באתר של המחלקה הפוליטית תק"מ, תחת המדור של מחלקות התנועה. הכניסה לאתר: www.kibbutz.org.il

 

מכיוון שהחומר הוא רב ובצבע (יש משמעות לצבעים בטבלה), לא העברתי אותו אליכם במכתב זה, אך חשוב ביותר לקרוא אותו!

 

במידה ויהיו בידי שינויים נוספים בחוקה, לאחר ישיבת הועדה לענייני מפלגה (2.8.09), אביא אותו לישיבה של המחוז.

 

חברות וחברים, הדיון הפעם חשוב ביותר, הוא יקבע את דמותה והתנהלותה של המפלגה לשנים הבאות, ויש לו גם השלכות על המחוז. על כן הנכם מתבקשים להגיע גם למפגש המקדים, בו נגבש את עמדת המחוז.

 

להתראות בישיבה המקדימה של המחוז

חניק מרשק - 2578279- 052

מזכירת המחוז

 

העתק:

סגנית השר ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה הקיבוצית

 

במידה והועידה תידחה, יידחה גם המפגש המקדים של המחוז.

 

לטבלת ההסתייגויות לחוקה - לחצו כאן

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית