קפה פוליטי - סובב ירושלים, ברמת רחל, ב-20.3.09
קפה פוליטי - סובב ירושלים, ברמת רחל, ב-20.3.09
 

   11.3.2009


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית