מפגש מועצת המחוז ביום 26.10.08
מפגש מועצת המחוז ביום 26.10.08

 

                                                                                                                        15.9.08

לכבוד:

חברי/ות מועצת סניפי משנה במחוז הקיבוצים

חברי/ות הוועידה ה-8 במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

הנדון:  מפגש מועצת המחוז ביום 26.10.08

 

הנכם מוזמנים למפגש של מועצת המחוז אשר יתקיים:

 

ביום ראשון 26.10.08, בשעה 17.00, באפעל, בכיתת תק"מ 1.

 

על סדר היום:

 

  1. בחירת מזכיר/ת במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

ע"פ תקנון הבחירות למועצות סניפי המשנה והוועידה ה-8 על המחוז לקיים בחירות למזכיר/ת המחוז. ההחלטה על קיום הבחירות, שתתקיימנה בתאריך 26.10.08, הייתה בישיבת המחוז מתאריך 8.9.08. מצ"ל חוזר הנחיות בנושא הנ"ל, כולל לו"ז וטופס להגשת מועמדות.

 

  1. התמודדות של מועמד/ת מחוז הקיבוצים בפריימריס, לקראת הבחירות לכנסת, במשבצת הארצית, בנוסף למשבצת של מחוז הקיבוצים.

הדיון יועלה בעקבות פניות של חברים/ות בכתב ובע"פ לקיים דיון בנושא זה.

 

אנא רישמו מועד זה ביומנכם.

 

שיהיה לכולנו חגים שמחים בפתחה של השנה החדשה.

 

                                                                             בברכה

 

                                    זאב (ולוולה) שור

                                                                        יו"ר        המחוז 

 

להזכירכם:

מפגש לקבלת חג ראש השנה יתקיים בתאריך 25.9.08, משעה 16.30 בגרנות.

                         


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית