ח'כ מיכל בירן: פנייה למתפקדי העבודה לתמיכה ויצירת קשר

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית