התחדשות במפלגה - תקציר לכנס מזכירי הסניפים עם ברק, מ-6/11

8 נובמבר 2009

"צוות התחדשות" ממשיך לעבוד על

חידוש הפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים במפלגת העבודה

כחלק מתוכנית ההבראה של המפלגה

מבוא

1.      מתוך דאגה למצבה של המפלגה המתבטא בירידת כוחנו בציבור, במיעוט משאבים, במכירת מבני הסניפים ומחסור תקציב לפעילות, התכנסה קבוצת חברים ("צוות התחדשות"), והכינה מודל לפעילות רעיונית וארגונית המתאימה להפעלה במסגרת הסניפים, המחוזות וחוגי המפלגה.

2.      הצלחת התכנית תהווה נדבך משמעותי לחזרתה של מפלגת העבודה להנהיג את המדינה בבחירות הבאות.

3.      התכנית קבלה את אישורו העקרוני של יו"ר המפלגה, ונעשה כבר תאום ראשון עם מנכ"ל המפלגה ויו"ר אגף הארגון.

 

מטרות-על:

1.      טיפוח מעורבות החברים בהטמעת ערכי מפלגת העבודה ובעיצוב דרכיה בחברה הישראלית.

2.      בניית תוכנית למחוזות, לסניפים ולחוגים ברמה אזורית ומקומית שיהוו מוקד פעיל ומשפיע.

3.      פיתוח מנהיגות , והעצמת פעילים ותיקים וחדשים.

4.      בניית תוכנית אסטרטגית לקראת הבחירות הבאות וליום הבחירות לצורך הובלת והנהגת המדינה.

 

מטרות אופרטיביות:

1.      פיתוח וטיפוח הפעילים בסניפים, במחוזות ובחוגים באמצעות הכשרה, סדנאות, ימי עיון.

2.      הקניית כלים להגדלת מספר החברים הצעירים, המגדריים וצרוף קהלים חדשים וחוזרים.

3.      פיתוח מנהיגות מקומית ומובילי דעת קהל.

4.      פיתוח מערכת המידע והארגון במפלגה, שתאפשר נגישות, העברת מידע ומסרים לקידום ופיתוח הפעילות בשטח.

 

שיטת העבודה:

1.      בניית מנגנון ארגוני אשר יוביל את הפרויקט עם אגף הארגון במפלגה.

2.      העשרת מזכיר הסניף ומובילי דעת קהל כמובילי התוכנית.

3.      בניית תוכנית עבודה והעשרה לסניפים, למחוזות ולחוגים.

4.      בניית תכנית תקציבית לכל סניף, מחוז וחוג לפי היקף ואופי הפעילות, ומספר המתפקדים למפלגה.

5.      קיום ימי עיון, כנסים מקומיים ואזוריים. לא פחות משישה מפגשים בשנה בכל סניף, מחוז או חוג.

 

ביצוע התוכנית:

תחילת בצוע מתוכננת לתחילת שנת 2010. נשמח לראותכם שותפים בעשייה ובחשיבה.

 

חברי הצוות היוזם:

אלי אורן (יו"ר מזכירי הסניפים וסניף נתניה)

אורנה דקל (נציגת עת נשים)

הדסה רוסו (מזכירת מחוז המושבים)

ישראל הירשהורן (נתניה)

שמוליק מזרחי (מזכיר מחוז ת"א)

גדי פיכטמן (מזכיר סניף פרדס חנה)

חניק מרשק (מזכירת מחוז הקיבוצים)

אהוד סוצקובר (מזכיר סניף חדרה)

ערן חרמוני (מזכיר סניף מודיעין)

לאה (לייקי) גבע (מזכירת סניף רחובות)

 

בני לוין (יו"ר ותיקי התנועה במפלגה)

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית